077

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒ ตรวจสุขภาพปากและฟัน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ ให้กับกำลังพลข้าราชการทหาร ลูกจ้าง มณฑลทหารบกที่ ๒๔ โดย คลินิกสุขภาพ กองทันตกรรมและแผนกส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ ให้กับกำลังพลกองทัพบก ณ สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

231125611.jpg231125618.jpg231125617.jpg231125616.jpg231125615.jpg231125614.jpg231125613.jpg231125612.jpg