077

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยองค์กรพยาบาล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สโมสรนายทหารโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

221125611.jpg221125619.jpg221125618.jpg221125617.jpg221125616.jpg221125615.jpg221125614.jpg221125613.jpg221125612.jpg