พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑ พ.อ.อนุพงษ์ สุริยะไชย รอง ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม (ฝ่ายการแพทย์) เป็นประธาน ในการเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง"กฏหมายทางการแพทย์สำหรับบุคลากร" โดย วิทยากรจากภายใน รพ. พ.ต.พีระพงศ์ วงศ์วัฒนะ และ พ.ต.ภูมิ พฤกษาเมธานันท์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่มักนำมาใช้ฟ้องร้องทางการแพทย์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศศิปาภา อาคาร๓ ชั้น ๒ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

161025611.jpg161025618.jpg161025617.jpg161025616.jpg161025615.jpg161025614.jpg161025613.jpg161025612.jpg