พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดย พ.อ.หญิงศิริวัลย์ สำราญบำรุง รอง ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ฯ (หน.องค์กรพยาบาล) พร้อมคณะ ได้ร่วมพิธีอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ รพ.ศูนย์อุดรธานี ห้องประชุม ชั้น ๗ จ.อุดรธานี 

151025611.jpg151025618.jpg151025617.jpg151025616.jpg151025615.jpg151025614.jpg151025613.jpg151025612.jpg