พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ พ.อ.ชิตพงศ์ ขวัญประชา ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศที่สูงขึ้น พร้อมกับมอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับกำลังพล มีกำลังพลนายทหาร นายสิบ และลูกจ้าง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพลโทปัญญาอยู่ประเสริฐ

141025611.jpg141025619.jpg141025618.jpg141025617.jpg141025616.jpg141025615.jpg141025614.jpg141025613.jpg141025612.jpg