พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๑๘ ต.ค.๒๕๖๑ พ.อ.ชิตพงศ์ ขวัญประชา ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธีเปิดวันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณาุขแห่งชาติ ประจำปี ๖๑ ณ ห้องโถงอาคาร ๑ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 

131025611.jpg131025619.jpg131025618.jpg131025617.jpg131025616.jpg131025615.jpg131025614.jpg131025612.jpg131025613.jpg