พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๑ กองทันตกรรม และกองเภสัชกรรม รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ร่วมจัดกิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ การเต้นแอโรบิคแดนซ์ เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพที่แข็งแรงและผ่อนคลายจากการทำงาน ณ สโมสรนายทหาร รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

121025611.jpg12102561.jpg121025617.jpg121025616.jpg121025615.jpg121025614.jpg121025613.jpg121025612.jpg