พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๑ พ.อ.ชิตพงศ์ ขวัญประชา ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมและแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อนในหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๖๑ ในหน่วยทหารพื้นที่จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังโรคลมร้อน ในการฝึกทหารใหม่ ณ ห้องประชุมศศิประภา อาคาร ๓ ชั้น ๒ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

101025611.jpg101025617.jpg101025616.jpg101025615.jpg101025614.jpg101025613.jpg101025612.jpg