พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๕ ต.ค. ๖๑ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดย พ.อ.สุวัฒน์ชัย เต็งศิริกุล หก.ส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน พร้อมคณะ เป็นผู้แทน มอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มโรคออทิสติกและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ด้วยอาชาบำบัด ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี ให้แก่หน่วย ร.๑๓ ณ มทบ.๒๔ อ.เมือง จ.อุดรธานี 

041025611.jpg041025617.jpg041025616.jpg041025615.jpg041025614.jpg041025612.jpg