พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๔ - ๕ ต.ค. ๖๑ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม รับการเยี่ยม Gap Assessment (Advance HA) ครั้งที่ ๒ โดย พ.อ.ชิตพงศ์ ขวัญประชา ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคมพร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล อ.ผ่องพรรณ ธนา และ อ.โกเมธ นาควรรณกิจ ณ ห้องประชุมพลโทปัญญาอยู่ประเสริฐ อาคาร ๑ ชั้น ๔ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

031025611.jpg031025612.jpg031025615.jpg031025614.jpg031025613.jpg031025619.JPG031025618.JPG031025617.JPG