พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอกชิตพงศ์ ขวัญประชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และลูกจ้าง ร่วมพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ ระหว่าง พลโทกนก ภู่ม่วง ที่ได้รับพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ยศพลโท และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก (คนเก่า) กับ พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ (คนใหม่) ณ ลานหน้าพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 

021025611.jpg021025612.jpg021025615.jpg021025616.jpg021025614.jpg021025613.jpg021025617.jpg