พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๒๘ ก.ย.๖๑ พ.อ.ชิตพงศ์ ขวัญประชา ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะหน้าที่เหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ ณ สโมสรนายสิบ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 

 

220925611.jpg220925612.jpg220925615.jpg220925614.jpg220925613.jpg220925617.jpg220925616.jpg220925618.jpg