พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๑ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดย พ.อ.ณัฐพงษ์ ฐิติรัตน์สานนท์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพ NUR หน.หอผู้ป่วย หน.หน่วย ได้เยี่ยมสำรวจระบบงานภายใน ทางคลีนิกและระบบงานสำคัญต่างๆ ณ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 

210925611.jpg210925618.jpg210925617.jpg210925616.jpg210925615.jpg210925614.jpg210925613.jpg210925612.jpg