พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๗ และ ๙ ก.พ. ๖๑ พ.อ.ชิตพงศ์ ขวัญประชา ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธาน เปิดและปิด พิธีการแข่งขันกีฬาสีภายใน รพ.ประจำปี ๖๐ ให้กับกำลังพล รพ. ได้แก่ สีม่วงและสีเหลือง มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เพื่อสร้างความสามัคคีและพลังใจรวมเป็นหนึ่งเดียว ณ สนามกีฬา รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 

110225611.jpg110225613.jpg110225612.jpg1102256111.jpg1102256110.jpg110225619.jpg110225618.jpg110225616.jpg110225615.jpg110225614.jpg110225617.jpg