พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๕ ก.พ. ๖๑ รพ. ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดโครงการตลาดนัดสวัสดิการ KPJ MARKET สินค้าราคาถูก ประจำเดือน ก.พ. ๖๑ เพื่อให้กับกำลังพล รพ. ครอบครัว และประชาชนที่มาใช้บริการตรวจโรค ได้ซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ และราคาถูก และเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับกำลังพลและครอบครัวที่นำสินค้ามาวางจำหน่ายที่ตลาดนัดด้วย นอกจากนี้ ทางชมรมคาราโอเกะ จ.อุดรธานี ได้นำเสียงเพลงมาบรรเลงเพิ่มความสุขให้กับผู้ที่มาซื้อสินค้า 

 

100225611.jpg100225615.jpg100225614.jpg100225613.jpg100225612.jpg