พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๓ ก.พ. ๖๑ พ.อ.มงคล วิจิตรนิเทศ ที่ปรึกษา รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ฯ พร้อมคณะนายทหารสัญญาบัตร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีสวนสนาม เนื่องในวันทหารผ่านศึก ครบรอบ ๗๐ ปี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีของเหล่าทหารกล้าที่พลีชีพเพื่อชาติ และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก โดยมีพล.ต. กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.๒๔ เป็นประธานในพิธี ณ พระอนุสาวรีย์ พล.ต.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม มทบ.๒๔ จ.อุดรธานี 

 

090225611.jpg090225617.jpg090225612.jpg090225616.jpg090225615.jpg090225614.jpg090225613.jpg