พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๒ ก.พ. ๖๑ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดโครงการห่วงใยเท้าเพื่อสุขภาพที่ดี (Feet Care for Health) เพื่อให้บริการแก่กำลังพลหน่วยทหารในพื้นที่ จ.อุดรธานี โดย แผนกส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับ กลุ่มงานดูแลผู้ป่วยกระดูกและข้อ พร้อมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ พ.ท.วรินทร์ ยอดจันที ศัลยแพทย์สาขากระดูกและข้อ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ณ หน่วย ป.๓ พัน.๑๓ จ.อุดรธานี 

0802256110.jpg0802256111.jpg080225619.jpg080225618.jpg080225617.jpg080225616.jpg080225615.jpg080225614.jpg080225611.jpg