พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

พ.อ.อนุพงษ์ สุริยะไชย รอง ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม (ฝ่ายการแพทย์) เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๑ ที่เดินทางมาฝึกปฏิบัติรายวิชา วทฉป.๔๑๒ ปฏิบัติการรวบยอด ที่ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม พร้อมให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และมอบของที่ระลึก โดยมี CEO องค์กรพยาบาล ,หัวหน้าหอผู้ป่วย และคณะกรรมการวิชาการพยาบาล ร่วมพิธีและให้การต้อนรับคณะ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพลโทปัญญาอยู่ประเสริฐ อาคาร ๑ ชั้น ๔

070225611.jpg070225616.jpg070225615.jpg070225617.jpg070225614.jpg070225613.jpg070225612.jpg