พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๑ ก.พ. ๖๑ พ.อ.หญิงศิริวัลย์ สำราญบำรุง รอง ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ฯ (พยาบาล) เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนายสิบนักเรียนทหารบก เหล่าแพทย์ รุ่นที่ ๒๑ (๑/๖๐) พร้อมด้วย CEO องค์กรพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ และต้อนรับนายสิบนักเรียนทหารบก เหล่าแพทย์ ที่มาฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ณ ห้องประชุมพลโทปัญญาอยู่ประเสริฐ อาคาร ๑ ชั้น ๔ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

060225611.jpg060225612.jpg060225616.jpg060225615.jpg060225614.jpg060225613.jpg060225617.jpg