พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๒๘ ม.ค.๖๑ พ.อ.ชิตพงศ์ ขวัญประชา ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้รับการยกย่องเป็นแบบบุคคลต้นแบบตัวอย่างผู้บริหารที่ดีและพัฒนา มีความสามารถ โดยเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล CEO THAILAND AWARDS 2018 “ ผู้บริหารแห่งปี ”ครั้งที่ 7 และ AEC TOP-CEO AWARDS 2018 จาก ฯพณฯ ร้อยเอก หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีมอบโล่รางวัล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี - รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

050225612.jpg050225611.jpg