พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ร่วมกับ มทบ.๒๔ , สนภ.๒ นทพ.,กกล.สุรศักดิ์มนตรี, มูลนิธิส่งเสริมธรรมอุดรธานี ได้ทำการซ้อมแผนแบบบูรณาการกรณีเกิดภัยพิบัติ ( M-MERT) การส่งกลับทางอากาศ และการดูแลผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนจะถึงวันปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรกรณีการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว รวมทั้งซ้อมกการส่งกลับทางอากาศ และการดูแลผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์ มทบ. ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

260125612.jpg260125611.jpg260125615.jpg260125614.jpg260125613.jpg2601256111.jpg260125619.jpg260125618.jpg260125617.jpg260125616.jpg2601256110.jpg