พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๕ ม.ค. ๖๑ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดการประชุมการวางแผนยุทธศาสตร์ ๖๑ โดยคณะ ผู้บริหาร CEO/NUR/หน.หน่วยงาน/ประธาน-เลขาฯ เข้าประชุมการวางแผนยุทธศาสตร์ปี ๖๑ ณ ห้องประชุมพลโทปัญญา อยู่ประเสริฐ์ อาคาร ๑ ชั้น ๔ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

 

010125613.jpg010125614.jpg

010125612.jpg

010125611.jpg010125618.jpg

010125619.jpg

010125617.jpg

010125616.jpg

010125615.jpg