พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๓ ม.ค. ๖๑ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายหลังจากปฏิบัติงาน และลดความเมื่อยล้าในการทำงาน ทำให้มีสุขภาพที่ดี โดย กองทันตกรรม กองเภสัชกรรม และแผนกธุรการฝ่ายรักษา ร่วมกันจัดกิจกรรมครึั้งนี้ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีต้องการให้ข้าราชการมีสุขภาพที่ดี เป็นการออกกำลังกายแบบเต้น ZUMBA วิทยากรโดย คุณหมอโรส กำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย จำนวน ๑๒๔ นาย ณ สโมสรนายทหาร รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 

311225601.jpg311225602.jpg311225608.jpg311225607.jpg311225605.jpg311225604.jpg311225603.jpg311225606.jpg