พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๐ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดย พ.อ.ประทิน นาคชื่น และกองส่งเสริมสุขภาพ ได้เข้าร่วมกับ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ ๘ การศึกษาภาคที่ ๑๐ และ ๑๑ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน เปิดโครงการ มหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วันแรกของชีวิต เพื่อสร้างความร่วมมือในการกำหนดนโยบาย เพื่อส่งเสริมการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี 

2771225601.jpg2771225607.jpg2771225606.jpg2771225605.jpg2771225604.jpg2771225603.jpg2771225602.jpg