พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๐ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในชุมชน และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้กำลังพลมีความระมัดระวังในการขับขี่และปลอดภัยต่อชีวิต ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มทบ.๒๔ 

2881225606.jpg2881225605.jpg2881225604.jpg2881225603.jpg2881225602.jpg2881225601.jpg