พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๖ ธ.ค. ๖๐ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ โดย กองผู้ป่วยในเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ (การเต้นแอร์โรบิคไทยใส่ใจสุขภาพ) ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ สโมสรนายทหาร รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 

071225609.jpg071225608.jpg071225607.jpg071225606.jpg071225605.jpg071225604.jpg071225603.jpg071225602.jpg071225601.jpg