พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๐ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดย กองผู้ป่วยใน คณะกรรมการ ๕ ส และกำลังพล โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ฯ ร่วมปฏิบัติธรรมกิจกรรม ๕ ส. ณ บริเวณอาคาร ๑ ชั้น ๓ แผนก ICU เดิม รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 

061225601.jpg061225608.jpg061225607.jpg061225606.jpg061225605.jpg061225604.jpg061225603.jpg061225602.jpg