พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดโครงการตลาดนัด KPJ MARKET สินค้าคุณภาพราคาย่อมเยา เพื่อให้บริการแก่กำลังพลและครอบครัว รพ.ค่ายประจักษ์ฯ และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

041225601.jpg041225607.jpg041225606.jpg041225605.jpg041225604.jpg041225603.jpg041225602.jpg