พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๒๙ - ๓๐ พ.ย. ๖๐ พ.อ.ชิตพงศ์ ขวัญประชา ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ร่วมนิเทศโรคลมร้อนหน่วยฝึกทหารใหม่หน่วยทหารในพื้นที่ จ.ขอนแก่น,จ.สกลนคร และนครพนม และตรวจเยี่ยม รพ.ทบ.ในพื้นที่ภาตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี พล.ต.ธนา สุรารักษ์ ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี/พญ.ทภ.๒ เป็นประธานการนิเทศโรคลมร้อนและตรวจเยี่ยมรพ.ทบ. ครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะติดตาม นอกจากนี้ แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และแนวทางการป้องกันโรคลมร้อน ให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ ดังกล่าวด้วย

 

301125601.jpg301125607.jpg301125606.jpg301125605.jpg301125604.jpg301125603.jpg301125602.jpg