พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ โดย กองผู้ป่วยนอก (เต้นบาสโลบ) ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและได้จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดกำลังพล ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ สโมสรนายทหาร รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

2911256011.jpg2911256044.jpg2911256022.jpg2911256033.jpg2911256055.jpg2911256099.jpg2911256088.jpg2911256077.jpg2911256066.jpg