พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม โดย กองผู้ป่วยนอกร่วมกับแผนกช่าง และคณะกรรมการ ๕ ส โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ฯ ร่วมปฏิบัติธรรมกิจกรรม ๕ ส. บริเวณแผนกช่าง เพื่อเสริมสร้างการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกในการความดี มีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ๕ ส ครั้งนี้จำนวน ๑๒๐ นาย 

281125601.jpg281125606.jpg281125605.jpg281125604.jpg281125603.jpg281125602.jpg