077

โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

 

 

550 ม.1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 

Phone : 042-342777 Fax : 042-342666