077

Display # 
Title Hits
กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ 19
การรับการตรวจประเมิน Green&Clean Hospital Plus 19
การรับ – ส่งทหารกองประจำการ เข้าหน่วยทหาร 15
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๔ 13
การรับ – ส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วยทหาร 14
โครงการอบรมผู้ดูแลระบบสารสนเทศ“ฐานข้อมูลสุขภาพทหารและครอบครัว” 11
พิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและหน่วยทหารของพลทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ 12
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ 20
สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ 6
พิธีปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน นักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 5
พิธีประดับเครื่องหมายยศ เดือน พ.ค. 6
โครงการฟื้นฟูสุขภาพจิตและการดูแลตนเองกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 6
วันสถาปนา กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๓ ครบรอบ ๑๐๘ ปี 8
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 6
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 5
รพ.ค่ายประจักษ์ฯ ซ้อมแผนการปฏิบัติ เมื่อพบผู้บาดเจ็บจากความร้อน 6
กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ ประจำเดือน พ.ค. 6
กิจกรรมตลาดนัด KPJH Green Market 6
ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 5
การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ 6