พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

ข่าวกิจกรรม

ชื่อ ฮิต
ตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร ในพื้นที่ จ.อุดรธานี 4
พิธีประดับเครื่องหมายยศ 6
การประชุมซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ส่ง-กลับทางอากาศ 4
รับคณะอาจารย์ รร.สร.พบ. 3
อบรมและซ้อมแผนอัคคีภัยระดับ รพ. ประจำปี ๒๕๖๐ 5
ชุดแพทย์เคลื่่อนที่ อบต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 2
พัฒนาเครื่อข่ายและศักยภาพ อสม. 5
ออกกำลังกายบ่ายวันพุธ (การเต้นแอโรบิค) 25
กิจกรรม ๕ ส. (แผนก ICU เดิม) 12
โครงการกองทัพภาคที่ ๒ รวมใจบริจาคโลหิต ๙ ล้าน ซีซี 12
โครงการตลาดนัด KPJ MARKET เดือนธันวาคม 16
นิเทศโรคลมร้อนหน่วยฝึกทหารใหม่ 32
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากแนวคิด R2R , Mini Research & Innovation สู่การปฏิบัติ 23
กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ (บาสโลบ)และกิจกรรมอวยพรวันเกิดกำลังพล รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 28
กิจกรรมปฏิบัติธรรม ๕ ส. แผนกช่าง รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 32
รับเกียรติบัตร clean & green hospital 10
การอบรมฟื้นฟูความรู้ IC Clean&Safety Hospital 13
พิธีประดับเครื่องหมายยศ 22
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ HA to Advance HA & PERFORMANCE MEASUREMENT 18
การตรวจประเมินและนิเทศการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน 13
กิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี ๒๕๖๐ 28
พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ 20
รับประกาศนียบัตร GREEN &CLEAN Hospital 23
กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ (การเต้นแอโรบิคสไตล์นักรบ) 36
กิจกรรม ๕ ส. บริเวณอาคาร ๔ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 37
พิธีประดับเครื่องหมายยศ 44
ชุดแพทย์เคลื่อนที่พิธีทอดกฐิน 40
กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ (Body Combat) 25
กิจกรรม ๕ ส. รอบบริเวณศาลเท้ามหาพรหม 23
การสอน CPR แก่พนักงานที่บริษัท ไซโก จำกัด 23