พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

ข่าวกิจกรรม

ชื่อ ฮิต
โครงการ ตลาดนัด KPJ MARKET ประจำเดือน ธันวาคม 9
วันเอดส์โลก 7
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาล ปีงบประมาณ 15
กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ 14
กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับกำลังพล 15
กิจกรรม ๕ ส. 13
การนิเทศการป้องกันโรคลมร้อน 12
กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ 13
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒ กำลังพล มทบ.๒๔ 8
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาล 9
โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 6
พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๑ มทบ.๒๔ 4
นิเทศลมร้อนหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๑ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 5
พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวับสถาปนาค่ายเสนีย์รณยุทธ ครบรอบ ๖๕ ปี 7
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๖๒ 6
ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดนิโรธพิมพาราม (สาขาวัดนาหลวง) จ.อุดรธานี 5
การอบรม ความรู้ด้านมลพิษทางอากาศในโรงพยาบาล 5
โครงการ หมอชวนวิ่ง เดิน ปั่น อุดรธานี ๕๐ ปี แพทยสภา 8
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางการพยาบาล 5
กิจกรรมปฏิบัติธรรม ๕ ส หลวงพ่อพระงาม 4
กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ 6
โรงพยาบาลสนาม งานถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่ลี 43
ชุดแพทย์เคลื่อนที่ วัดป่าผูภาแดง 46
วันเบาหวานโลก ประจำปี ๖๑ 35
ร่วมให้การต้อนรับ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก 28
อบรมความรู้เรื่องโรค และการใช้ยา ให้แก่ทหารใหม่ 36
รพ.ค่ายประจักษ์ฯ เจาะเลือดทหารใหม่เพื่อตรวจคัดกรองโรค 34
รพ.ค่ายประจักษ์ฯ นิเทศลมร้อนหน่วยฝึกทหารใหม่ 47
ตลาดนัด KPJ MARKET ประจำเดือน พ.ย. 36
พิธีประดับเครื่องหมายยศ 21