พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

ข่าวกิจกรรม

ชื่อ ฮิต
โครงการอบรมเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ประจำปี ๒๕๖๑ 45
กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ (การเต้นแอโรบิค) 41
ชุดแพทย์เคลื่อนที่ วัดป่าบ้านตาด 34
โครงการตลาดนัดสวัสดิการ KPJ MARKET 32
กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ 30
กิจกรรมปฏิบัติธรรม ๕ ส. บริเวณหลังอาคาร ๑ 40
พิธีประดับเครื่องหมายยศ 46
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา 55
R to R ,Mini Research Innovation สู่การปฏิบัติความสำเร็จของ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 41
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๑ 46
การประกาศยุทธศาสตร์ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 36
การเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษในความดูแลของรพ.ค่ายประจักษ์ฯ และ โครงการฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มโรค ออทิสติก และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า 37
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ ๒๑ (๑/๖๐) 35
Gap asessment (Advance HA) 45
โครงการปฏิบัติธรรมและกิจกรรม ๕ ส ณ บริเวณ พระพุทธมหาเสนาบดี และศาลท้าวมหาพรหม 39
ชุดแพทย์เคลื่อนที่ณ รร.บ้านคำด้วง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 25
โครงการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปี ๖๑ 23
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 25
วันนักประดิษฐ์ประจำปี ๒๕๖๑ 22
โครงการประเมินผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 23
การอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลตนเอง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 24
พิธีเปิดการฝึกอบรมเฉพาะเหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ 24
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี ๒๕๖๑ 69
โครงการตลาดนัด KPJ MARKET เดือนภุมภาพันธ์ ปี ๖๑ 47
วันทหารผ่านศึก ประจำปี ๖๑ 45
โครงการห่วงใยเท้าเพื่อสุขภาพที่ดี (Feet Care for Health) 40
พิธีปฐมนิเทศนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๑ 47
พิธีปฐมนิเทศนายสิบนักเรียนทหารบก เหล่าแพทย์ รุ่นที่ ๒๑ (๑/๖๐) 50
CEO THAILAND AWARDS 2018 “ ผู้บริหารแห่งปี ”ครั้งที่ 7 49
การซ้อมแผนแบบบูรณาการกรณีเกิดภัยพิบัติ ( M-MERT) การส่งกลับทางอากาศ และการดูแลผู้บาดเจ็บจำนวนมาก(ซ้อมใหญ่) 62