พ.อ.ชิตพงศ์  ขวัญประชา

ผอ.รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

ข่าวกิจกรรม

ชื่อ ฮิต
การบรรยายกฏหมายทางการแพทย์สำหรับบุคลากร 3
วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 3
วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 3
พิธีประดับเครื่องหมายยศ 3
วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณาุขแห่งชาติ ประจำปี ๖๑ 4
กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ การเต้นแอโรบิคแดนซ์ 3
กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 13
การประชุมเตรียมความพร้อมและแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อนในหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ 10
กิจกรรม ๕ ส. และกิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ 9
กิจกรรม "วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ" 6
พิธีประดับเครื่องหมายยศ 11
การมอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการอาชาบำบัด 27
Gap Assessment (Advance HA) 22
พิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ 24
ตลาดนัด KPJ MARKET ประจำเดือน ต.ค. 17
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะหน้าที่เหล่าแพทย์ ๘ สัปดาห์ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ 17
การเยี่ยมสำรวจระบบงานภายใน รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 19
การบรรยายโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม 18
พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี ๖๑ 28
ชุดแพทย์เคลื่อนที่ บ้านหนองแซง ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 9
วันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 7
กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธและกิจกรรม ๕ ส. 8
ชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านนามั่ง ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 7
กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ 44
รับรางวัล KM 39
วันสถาปนา รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 57
การรับตรวจคุณภาพชีวิตและการบริการกำลังพลประเภททหารกองประจำการ ประจำปี ๖๑ 41
โครงการตลาดนัด KPJ MARKET 50
กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ 48
พิธีประดับเครื่องหมายยศ 54